Test UDT na ładowarki

Do uzupełnienia jest 15 losowych pytań, czas na ich wykonanie 30min.