Jaki jest czas oczekiwania na egzamin?

Termin egzaminu jest wyznaczany przez Urząd Dozoru Technicznego i czas oczekiwania jest w każdym wypadku różny.

Jak wyznaczane są terminy szkoleń?

Terminy szkoleń są elastyczne, jednak egzamin jest wyznaczany przez Urząd Dozoru Technicznego. Chcąc osiągnąć najwyższe wyniki zdawalności prowadzimy szkolenia bezpośrednio przed egzaminami wyznaczonymi przez UDT.

Czas trwania szkolenia i egzaminu?

Szkolenie jest zawsze przeprowadzane bezpośrednio przed egzaminem. Jeśli UDT wyznaczyło egzamin w godzinach popołudniowych to szkolenie odbywa się tego samego dnia przed egzaminem. W przypadku porannego egzaminu, szkolenie prowadzone jest dzień wcześniej.

Czy cena za szkolenie zawiera opłatę za egzamin?

Tak

Jaki jest zakres uprawnień do poszczególnych kategorii?

  • I WJO – Ładowarki teleskopowe + Wózki widłowe
  • II WJO – Wózki widłowe
  • III WJO – Podesty Ruchome Przejezdne

Czy po zdanym egzaminie można obsługiwać urządzenie?

Nie. Uczestnik szkolenia musi czekać na otrzymanie fizycznego dokumentu.

Jaki czas oczekiwania na uprawnienia od zdania egzaminu?

Zazwyczaj czas oczekiwania to 2 tygodnie. Jednak ze względu na ilość wniosków w UDT czas może wydłużyć się.

Okres ważności uprawnień?

  • III WJO – Podesty Ruchome Przejezdne – 5 lat
  • II WJO – Wózki widłowe – 10 lat
  • I WJO – Ładowarki teleskopowe (oraz Wózki widłowe) – 5 lat

Czy uprawnienie na ładowarki teleskopowe uprawniają do korzystania z Wózka widłowego?

Tak 

Co jest wymagane do uzyskania uprawnień UDT?

Aby uzyskać uprawnienia UDT należy mieć ukończone 18 lat oraz posiadać ważne badania lekarskie pozwalające pracować na tego typu urządzeniach oraz skończyć kurs.

Czy uprawnienia UDT są ważne za granicą?

Nie. Zaświadczenia kwalifikacyjne wydawane przez Urząd Dozoru Technicznego są ważne na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Poza granicami Polski obowiązują przepisy krajowe danego państwa.

Jak uzyskać uprawnienia międzynarodowe?

Po odbytym szkoleniu oraz zdanym egzaminie UDT, aby uzyskać uprawnienia międzynarodowe należy złożyć wniosek w Urzędzie Dozoru Technicznego o wydanie certyfikatu wraz z tłumaczeniem koszt – 250 zł, pozwoli on wykonywać pracę operatora na terenie krajów UE.

Czy szkolenie UDT może być wykonane online?

Część teoretyczna szkolenia może odbyć się online, natomiast część praktyczna musi odbyć się na terenie firmy Gizo lub na terenie klienta (jeśli posiada maszynę potrzebną do przeprowadzenia szkolenia)

Czy po ukończeniu szkolenia UDT na podesty ruchome otrzymuję się certyfikat?

Istnieje możliwość wyrobienia certyfikatu w formie A4 na żądanie klienta. Należy złożyć wniosek, aby po około miesiącu otrzymać certyfikat.

Jak działa przedłużenie uprawnień?

3 miesiące przed datą upływu uprawnień należy złożyć wniosek oraz oświadczenie o pracy na danych maszynach.