Test UDT na wózki widłowe

Do uzupełnienia jest 15 losowych pytań, czas na ich wykonanie 30min.


Dane osoby przystępującej do egzaminu