Żółte podnośniki koszowe na tle nieba
29lis

Jak zostać profesjonalnym operatorem podestów ruchomych?

Podesty ruchome są wykorzystywane w różnych gałęziach przemysłu. Pozwalają na wynoszenie pracowników i materiałów na znaczne wysokości – nawet kilkadziesiąt metrów w górę. Aby jednak móc obsługiwać takie urządzenia, konieczne jest dysponowanie odpowiednimi uprawnieniami. Jak je zdobyć?

Kto może być operatorem podnośnika koszowego?

Operatorem podnośnika koszowego może być tylko osoba, która zdobyła odpowiednie uprawnienia. Nie jest możliwe sterowanie takimi urządzeniami bez niezbędnych kursów, zakończonych egzaminem państwowym. Warto również podkreślić, że zdobyte uprawnienia mogą z czasem wygasnąć. Osoby stale pracujące w branży powinny więc pamiętać o ich regularnym odnawianiu.

Praca operatora podnośników koszowych

Operator podnośników koszowych oraz wszelkich innych typów zwyżek pełni wiele obowiązków w każdej firmie. Zajmuje się przede wszystkim kierowaniem urządzeniem. Porusza się nim w miejsce prowadzonych prac i wysuwa elementy, które wynoszą pracowników, narzędzia i materiały w górę. W tym czasie operator musi dbać o pełne bezpieczeństwo wszelkich działań. Po zakończonych pracach jego obowiązkiem jest natomiast upewnienie się co do odpowiedniego stanu urządzenia. Operator przeprowadza drobne prace konserwacyjne i odpowiada za właściwe funkcjonowanie podnośnika. W niektórych firmach wyznacza się osobne osoby odpowiedzialne za sprzęt, jednak operator również musi wiedzieć, jak o niego właściwie zadbać.

Kurs na operatora podnośnika koszowego

Operator podnośników ruchomych musi odbyć odpowiedni kurs. Do takiego szkolenia, a następnie egzaminu państwowego, mogą podejść jedynie osoby, które:

  • mają przynajmniej podstawowe wykształcenie,
  • ukończyły 18 lat,
  • nie mają przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania podestami ruchomymi.

Kurs na operatora podnośników ruchomych składa się z części teoretycznej i praktycznej. W trakcie kilkudziesięciu godzin zajęć uczestnicy uczą się przede wszystkim budowy urządzenia i metod jego obsługi. Szkolenie na operatora podnośników koszowych obejmuje także zadania praktyczne. Osoby podchodzące do egzaminu muszą bowiem dysponować nie tylko konkretną wiedzą, lecz także umiejętnościami.

Kurs na operatora podnośników koszowych online

Kurs na operatora podnośników koszowych może przyjmować wiele form. Część praktyczna zawsze musi odbywać się stacjonarnie – zdanie egzaminu bez spędzenia co najmniej kilku godzin przy podeście jest niemal niemożliwe. Niektóre firmy decydują się jednak na organizowanie szkoleń teoretycznych online. To wygodne rozwiązanie w przypadku osób, które nie mogą dojeżdżać na każde zajęcia.

Gdzie może pracować operator podestów ruchomych?

Operator podestu ruchomego może znaleźć zatrudnienie w wielu branżach. Najczęściej są to firmy budowlane i te zajmujące się montażami na znacznych wysokościach. Z podestów korzysta się również w halach przemysłowych, a nawet branżach usługowych. Dysponowanie odpowiednimi uprawnieniami z pewnością jest atutem w oczach pracodawców i pozwala na łatwiejsze znalezienie zatrudnienia w różnych branżach.

Zagadnienia związane z pracą operatora podnośnika koszowego

Niebieski podnośnik koszowy przy elewacji

Operator podestów ruchomych samojezdnych musi dysponować wiedzą, która dotyczy budowy urządzenia, a także zasad BHP przy pracy oraz obowiązków osoby zatrudnionej na tym stanowisku. To właśnie te tematy obejmuje część teoretyczna. Egzamin praktyczny ma natomiast na celu potwierdzenie umiejętności do sterowania urządzeniem oraz posługiwaniem się nim w konkretnych sytuacjach.

Przyszły operator podestów ruchomych musi także znać przepisy dozoru technicznego. W firmach często osoba zatrudniona na takim stanowisku jest odpowiedzialna nie tylko za kierowanie urządzeniem, lecz także utrzymanie go w odpowiednim stanie. To ona pilnuje terminów niezbędnych przeglądów i zajmuje się podstawowymi pracami serwisowymi.

Egzamin państwowy na operatora zwyżek

Wszystkie szkolenia na operatora podestów ruchomych muszą zakończyć się egzaminami państwowymi. Są one organizowane przez UDT, czyli Urząd Dozoru Technicznego. To instytucja ta wyznacza osoby, które kontrolują przebieg testów. Tylko takie egzaminy pozwalają na uzyskanie uprawnień respektowanych w całym kraju. Egzaminy odbywają się cyklicznie, a wziąć w nich udział mogą tylko osoby, które przeszły odpowiednie szkolenia i dysponują niezbędną wiedzą oraz umiejętnościami.

Egzaminy na operatora zwyżek odbywają się w placówkach UDT, gdzie dostępny jest sprzęt, bez którego nie da się wykonać zadań praktycznych. Znajdują się one w większych polskich miastach. Testy organizuje się regularnie, co pozwala na szybkie zdobycie niezbędnych uprawnień.

Szukasz firmy, która przygotuje Cię do egzaminu na operatora zwyżek? Sprawdź naszą ofertę!