żółty wózek widłowy na hali
26sie

Jak wygląda egzamin UDT na wózki widłowe i jak go zdać?

Aby możliwe było legalne poruszanie się wózkami widłowymi, konieczne jest zdobycie stosownych uprawnień. Każdy przyszły operator musi wziąć udział w szkoleniu, a następnie zdać egzamin UDT. Na czym polega i jak uzyskać pozytywny wynik?

Formalności przed egzaminem UDT

Egzamin UDT jest regulowany przepisami. Oznacza to, że w każdym ośrodku przebiega on w taki sam sposób. Komisję może powołać wyłącznie Urząd Dozoru Technicznego, Transportowy Dozór Techniczny oraz Wojskowy Dozór Techniczny. W trakcie wykonywania zadań obecni są dwaj inspektorzy dozoru technicznego. Sam egzamin na wózki widłowe składa się z części teoretycznej i praktycznej.

To UDT wskazuje terminy egzaminów na wózek widłowy. W tym czasie kursanci muszą zapisać się na jeden z nich, by możliwe było podejście do testu. Egzamin jest bowiem przeprowadzany zwykle dla większej grupy osób jednocześnie.

Teoretyczny egzamin UDT na wózki widłowe

Egzamin na wózki widłowe rozpoczyna się od części teoretycznej. To test UDT jednokrotnego wyboru, obejmujący 15 pytań. Pięć z nich to diagramy przedstawiające zależność między wysokością podnoszenia, masą ładunku a środkiem ciężkości.

Część teoretyczna egzaminu na wózek UDT trwa 30 minut. W tym czasie należy udzielić co najmniej 11 prawidłowych odpowiedzi. Wynik jest podawany bezpośrednio po egzaminie. Jedynie osoby, które uzyskały pozytywny wynik, mogą podejść do zadań praktycznych.

Pytania na egzamin teoretyczny UDT

Pytania na egzaminie teoretycznym na wózek widłowy obejmują wskazane zakresy. Mowa tu o takich kwestiach jak:

  • dozór techniczny,
  • towaroznawstwo,
  • diagramy udźwigu,
  • przepisy BHP,
  • przepisy dotyczące zaświadczeń,
  • wymagania dla kandydata na operatora,
  • budowa wózka,
  • wymagania dla operatora.

Przed podejściem do egzaminu warto zapoznać się z dotychczas pojawiającymi się pytaniami i zakresem wiedzy, który można znaleźć m.in. w oficjalnych materiałach przygotowanych przez UDT. Udostępniają je ośrodki odpowiedzialne za przeprowadzanie szkolenia dla kandydatów na operatora wózka widłowego.

Egzamin UDT – część praktyczna

Część praktyczna egzaminu UDT na wózki widłowe jest nieco bardziej skomplikowana. Dzieli się ona na dwa etapy. Przebiega zgodnie z wymaganiami nałożonymi przez Urząd Dozoru Technicznego. Pierwsza część polega na omówieniu jednego z zagadnień, które dotyczą obsługi wózka widłowego, a także regularnej kontroli jego stanu technicznego. Odpowiedź ta musi być wyczerpująca.

Egzamin praktyczny na wózki widłowe obejmuje też część związaną z rzeczywistą obsługą pojazdu. Egzaminowana osoba musi przewieźć paletę na określoną odległość, po wyznaczonym torze. Jeśli przebiegnie to bez żadnych komplikacji, a poprzednia część związana z obsługą wózka została zaliczona poprawnie, egzamin zostanie uznany jako zdany.

O czym pamiętać podczas egzaminu UDT?

Egzamin na wózki widłowe w dużej mierze przypomina ten na klasyczne prawo jazdy. Wciąż jednak istnieją kwestie, o których należy szczególnie pamiętać. Wielu kursantów popełnia oczywisty błąd, jakim jest niedokładne czytanie pytań. Niektóre z nich różnią się od siebie bowiem tylko pojedynczymi słowami, wpływającymi na sens całego zdania. Każdorazowo należy przeczytać pytanie dokładnie, nie ulegając stresowi. Zaleca się też sprawdzenie swoich odpowiedzi na koniec, przed przeniesieniem odpowiedzi na kartę.

praktyczny egzamin UDT na wózki widłowe

Jak zdać egzamin praktyczny na wózki widłowe?

Aby zdać egzamin praktyczny, należy pamiętać o najważniejszych zasadach związanych z obsługą wózka widłowego. Konieczne jest pamiętanie o zachowaniu trzech punktów podparcia. Ma to znaczenie zarówno podczas wsiadania, jak i jazdy i wysiadania. Z wózka widłowego wysiada się tyłem, o czym zapomina znaczna część egzaminowanych osób.

Zagadnień związanych z kierowaniem wózkiem widłowym jest znacznie więcej. Egzaminatorzy zwracają uwagę przede wszystkim na to, czy operator patrzy w kierunku jazdy i wykonuje ruchy masztem na zaciągniętym hamulcu ręcznym. Kluczowe jest też zapięcie pasów przed ruszeniem wózkiem.

Kurs na wózki widłowe

Przed podejściem do egzaminu UDT na wózki widłowe konieczne jest odbycie odpowiedniego szkolenia. W jego trakcie przekazywana jest wiedza teoretyczna na temat obsługi wózka oraz pokazywane prawidłowe praktyki podczas jazdy i podnoszenia przedmiotów. Na takim szkoleniu na wózki widłowe, trwającym kilkadziesiąt godzin, wykładowcy wskazują również najczęstsze błędy, które przyczyniają się do uzyskania negatywnego wyniku na egzaminie UDT. Pomoc specjalistów w tym zakresie jest niezwykle istotna. Mogą oni skorygować Twoje błędy i nauczyć praktyk, dzięki którym zdanie testu praktycznego będzie łatwiejsze.

Zastanawiasz się nad uzyskaniem uprawnień na obsługę wózka widłowego? Zapraszamy do kontaktu!

Przeczytaj również: Kurs na wózki widłowe – 9 kluczowych informacji o szkoleniu