żółty wózek widłowy na hali
26sie

Jak wygląda egzamin UDT na wózki widłowe i jak go zdać?

Aby możliwe było legalne poruszanie się wózkami widłowymi, konieczne jest zdobycie stosownych uprawnień. Każdy przyszły operator musi wziąć udział w szkoleniu, a następnie zdać egzamin UDT. Na czym polega i jak uzyskać pozytywny wynik? Formalności przed egzaminem UDT Egzamin UDT jest regulowany przepisami. Oznacza to, że w każdym ośrodku przebiega on w taki sam sposób. Komisję może powołać wyłącznie Urząd Dozoru Technicznego, Transportowy Dozór […]