praca na zwyżce
21cze

Chcesz uzyskać uprawnienia na zwyżki? Postaw na kurs z GIZO!

Aby móc korzystać ze zwyżek, konieczne jest zdobycie odpowiednich uprawnień. Tylko wtedy możliwe jest legalne kierowanie takimi maszynami. Dowiedz się, jak wyglądają kursy na zwyżki organizowany w GIZO i co obejmują.  

Uprawnienia na zwyżki

Kurs prowadzony przez GIZO pozwala na uzyskanie wielu różnych uprawnień na zwyżki. Wśród nich znajdują się takie urządzenia, jak:

  • podnośniki na samochodach,
  • dźwigi samochodowe,
  • wózki widłowe,
  • ładowarki teleskopowe,
  • podnośniki,
  • podesty ruchome.

Sprawdź także: Dlaczego warto zdobyć uprawnienia na wózki widłowe UDT?

Zanim zdecydujesz się na wzięcie udziału w szkoleniu, zorientuj się, jaki rodzaj uprawnień sprawdzi się najlepiej w Twoim przypadku. Poszczególne kursy różnią się bowiem od siebie zakresem przekazywanej wiedzy, w zależności od wybranego urządzenia.

Urządzenia, z których można korzystać po odbyciu kursu i zdaniu egzaminu, są dokładnie klasyfikowane przez UDT (Urząd Dozoru Technicznego). Szkolenia na zwyżki dotyczą kategorii podestów ruchomych przejezdnych i wiszących.

Jak wygląda kurs na podesty ruchome GIZO?

Kurs na podesty ruchome z GIZO składa się z części teoretycznej oraz praktycznej. W tym czasie kursanci zdobywają niezbędną wiedzę dotyczącą kierowania takimi maszynami. Przygotowują się oni nie tylko do późniejszej pracy w zawodzie, lecz także egzaminu przed komisją UDT.

Zadaniem wykładowców jest odpowiednie przygotowanie kursantów do wzięcia udziału w egzaminie, który również składa się z części praktycznej i teoretycznej.

Część teoretyczna kursu na zwyżki

Kurs na zwyżki rozpoczyna się od części teoretycznej. Wykładowcy starają się przekazać wiedzę w jak najbardziej czytelny sposób, nawet dla osób, które nie miały wcześniej do czynienia z tego typu maszynami. W trakcie lekcji przedstawiane są m.in. obowiązki operatora podestów ruchomych przejezdnych czy ładowarek. Ważne jest też poruszenie zasad BHP na takim stanowisku oraz Prawa Dozoru Technicznego.

Część praktyczna kursu na zwyżki

Kolejną częścią kursu są działania na placu manewrowym. W tym czasie kursant uczy się obsługi urządzenia. Wykładowcy pokazują, jak będzie wyglądał egzamin. Wszystko odbywa się na terenie ośrodka szkoleniowego, z wykorzystaniem dostępnych maszyn. 

Poświęcenie czasu na zdobywanie umiejętności na placu manewrowym pozwala na łatwiejsze obsługiwanie urządzeń zarówno w trakcie egzaminu, jak i w późniejszej pracy. Im więcej godzin zostanie na to przeznaczonych, tym sprawniej kursant będzie radził sobie z maszyną.

Uprawnienia na zwyżki zdobywane przy pomocy specjalistów

Kursy na zwyżki są organizowane przez profesjonalistów. To wykładowcy z wieloletnim doświadczeniem, którzy także dysponują niezbędnymi uprawnieniami na podesty ruchome. Szkolenie pod okiem specjalistów pozwala na szybsze i łatwiejsze przyswojenie wiedzy. W razie jakichkolwiek wątpliwości kursanci mogą poprosić o pomoc i wyjaśnienie nurtujących ich kwestii.

W przypadku GIZO kadra nie tylko posiada stosowne uprawnienia, lecz także została wpisana na listę konserwatorów Urzędu Dozoru Technicznego.

uprawnienia na zwyżki

Kurs na podesty różnych marek

Podczas kursu na podesty duże znaczenie ma to, na jakich maszynach się pracuje. Wybierając urządzenia różnych marek, można przygotować kursantów do lepszego radzenia sobie ze sprzętem w późniejszej pracy. W trakcie szkoleń GIZO wykorzystuje się m.in. podesty ruchome Genie, Sinoboom, JGL czy Manitou. Dzięki temu przyszli operatorzy są przygotowani na konieczność pracy na dość zróżnicowanych sprzętach.

Warunki niezbędne do zdobycia uprawnień na podesty ruchome

Aby uzyskać uprawnienia na zwyżki, konieczne jest spełnienie kilku warunków. Wśród nich można wyróżnić:

  • ukończenie 18 roku życia,
  • wykształcenie co najmniej podstawowe,
  • odbycie kursu,
  • uzyskanie pozytywnego wyniku na egzaminie przed UDT.

Kursy na zwyżki mogą być przeprowadzane zarówno w profesjonalnych ośrodkach szkoleniowych, jak i wyjazdowo. Wiele z nich można ukończyć bardzo szybko, w dowolnym terminie. Ma to ogromne znaczenie dla osób szukających pracy, w której niezbędne jest dysponowanie uprawnieniami na podesty ruchome i podobne maszyny.

Uprawnienia na zwyżki

Jeśli uzyskasz pozytywny wynik podczas egzaminu państwowego, możesz uzyskać odpowiednie uprawnienia. Są one wydawane przez urząd, który przeprowadzał test. Zwykle jest to Urząd Dozoru Technicznego lub Transportowy Dozór Techniczny. Uprawnienia na podesty przejezdne oraz ładowarki teleskopowe są ważne przez 5 lat na terenie całej Polski.

Nie oznacza to jednak, że po tym czasie konieczne jest ponowne przechodzenie testu. Można bowiem złożyć specjalny wniosek do jednostki dozoru technicznego. Wówczas istnieje opcja przedłużenia ważności zdobytych uprawnień do 10 lat.

Szukasz ośrodka szkoleniowego oferującego szkolenia na podesty ruchome? Zapraszamy do kontaktu!