uprawnienia na wózki widłowe
21cze

Dlaczego warto zdobyć uprawnienia na wózki widłowe UDT?

Zdobycie uprawnień na wózki widłowe zapewnia Ci bardzo duże możliwości rozwoju zawodowego. Operatorzy tej maszyny są dziś jednymi z najczęściej poszukiwanych pracowników na rynku, a dzięki temu mogą również liczyć na wysokie zarobki. Ale to jeszcze nie wszystkie korzyści, jakie mogą dać Ci uprawnienia na wózki widłowe UDT. Wbrew pozorom zdobywanie ich nie jest procedurą skomplikowaną czy kosztowną. Sprawdź, co musisz o niej wiedzieć, zanim zdecydujesz się przystąpić do kursu.

Czym są uprawnienia na wózki widłowe i kto może je uzyskać?

Uprawnienia na wózek widłowy to dokument potwierdzający kwalifikacje pracownika w zakresie obsługi i poprawnej eksploatacji tych maszyn. Nadawane są przez Urząd Nadzoru Technicznego (UDT), a bez nich praca na wózkach widłowych jest niedopuszczalna.

Uprawnienia na wózek widłowy UDT może zdobyć osoba pełnoletnia, która ma minimum podstawowe wykształcenie. Musi też przedstawić aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia pracy w zawodzie.

Kategorie uprawnień na wózki widłowe

Istnieją trzy kategorie uprawnień na wózki widłowe. Za kryterium ich podziału przyjmuje się uprawnienia do kierowania konkretnymi modelami wózków, ale też zakres uprawnień. Im wyższa kategoria, tym więcej rodzajów pojazdów pozwala obsługiwać.

Kategorie uprawnień na wózki widłowe wyodrębnione przez UDT to:

 • I WJO – to najszersza z wszystkich trzech kategorii i nadrzędna w stosunku do dwóch pozostałych. Jej zakres obejmuje obsługę wózków wózkowych jezdniowych, wózków specjalizowanych oraz wózków widłowych wysokiego składowania. Dzięki nim możesz pracować na maszynie o jakichkolwiek parametrach udźwigu, masy czy wysokości podnoszenia. Dotyczy to wózków elektrycznych i spalinowych, prowadzonych, z fotelem operatora oraz ręcznie sterowanych.
 • II WJO – kategoria ta uprawnia do kierowania wyłącznie jezdniowymi wózkami widłowymi. Nie ma przy tym ograniczeń, jeśli chodzi o maksymalny udźwig czy wysokość podnoszenia.
 • III WJO – to najniższa kategoria uprawnień na wózki widłowe. Daje ona kwalifikacje do obsługi maszyn jezdniowych o dowolnym napędzie i dowolnej wysokości podnoszenia. Nie obejmuje jednak wózków z kabiną dla operatora lub podestem. Mając tę kategorię uprawnień na wózki widłowe, można kierować wyłącznie wózkami sterowanymi z zewnątrz (np. wózki paletowe).

Zanim zdecydujesz się na kurs na wózki widłowe, zastanów się, która kategoria będzie dla Ciebie najbardziej przydatna. Oczywiście uprawnienia I WJO dają Ci największe możliwości zawodowe, ale też ich zdobycie jest najbardziej kosztowne.

Ważność uprawnień na wózki widłowe a nowe przepisy

Wielu kandydatów na operatora zastanawia się, czy uprawnienia na wózki widłowe UDT są bezterminowe. Tak było do roku 2019, kiedy to weszła w życie nowelizacja Ustawy o dozorze technicznym i zmieniła zapisy dotyczące ważności uprawnień na wózki widłowe.

Według nowego prawa wszystkie kwalifikacje uzyskane po 2019 r. wydawane są terminowo. Okres ten różni się w zależności od rodzaju wózka widłowego i wynosi:

 • 5 lat dla wózków jezdniowych unoszących o mechanicznym napędzie, wyposażonych w wysięgnik lub z operatorem unoszonym razem z ładunkiem;
 • 10 lat dla wózków widłowych z napędem mechanicznym bez wysięgnika, o konstrukcji uniemożliwiającej podnoszenie pracowników z ładunkiem.

Warto też wiedzieć, że uprawnienia zdobyte przed 1.01.2019 zachowują ważność przez 5 lub 10 lat od tej daty. Aby je przedłużyć, należy przynajmniej 3 miesiące przed upływem ważności dokumentu złożyć stosowny wniosek w Urzędzie Dozoru Technicznego i dołączyć do niego oświadczenie o wykonywaniu czynnie obsługi wózków widłowych przez co najmniej 3 lata w ciągu ostatnich 5 lat.

Nowelizacja przepisów zlikwidowała również uprawnienia na wózki widłowe wewnątrzzakładowe. Aktualnie nie jest możliwe samodzielne dopuszczenie do pracy na terenie zakładu operatorów, którzy zostali przeszkoleni z zakresu obsługi wózka widłowego, ale nie zdali egzaminu UDT.

uprawnienia na wózki widłowe udt
Uprawnienia na wózek widłowy stwarzają wiele szans na znalezienie zatrudnienia i awans zawodowy w wielu branżach. Maszyny te powszechnie wykorzystywane w przemyśle, logistyce, usługach czy rolnictwie.

Dlaczego warto zdobyć uprawnienia na wózki widłowe?

Wózki widłowe są maszynami o bardzo dużym stopniu użyteczności. Wykorzystywane są naprawdę w wielu branżach – nie tylko logistycznej, ale również budowlanej, przemysłowej, a nawet rolniczej. Posiadanie ważnych uprawnień na wózki widłowe UDT daje Ci więc wiele możliwości na znalezienie zatrudnienia w interesującej Cię dziedzinie.

Zdobycie uprawnień na wózek widłowy pomoże Ci również:

 • przekwalifikować się, a dzięki temu uchronić się przed długim okresem poszukiwania pracy w przypadku utraty obecnego zatrudnienia;
 • znaleźć zatrudnienie również za granicą;
 • zwiększyć swoją konkurencyjność w oczach pracodawcy;
 • podjąć nowe obowiązki w Twoim miejscu pracy, a przez to uzyskać szansę na większe wynagrodzenie.

Weź pod uwagę, że wyżej wymienione branże – zwłaszcza logistyka – rozwijają się bardzo dynamicznie. Stopniowo zwiększa się też zapotrzebowanie na wyspecjalizowaną kadrę z uprawnieniami na wózki widłowe. Inwestycja w zdobycie kwalifikacji jest więc inwestycją w Twoją przyszłość.

Uprawnienia na wózki widłowe – cena, kurs i egzamin

Cena egzaminu UDT na wózki widłowe wynosi obecnie 300 zł, ale zwykle nie jest to ostateczny koszt całego przedsięwzięcia. Konieczne jest również odbycie stosownego kursu, na który składa się przynajmniej kilkadziesiąt godzin dydaktycznych.

Koszty uprawnień na wózki widłowe UDT nie wszędzie są takie same. Czynniki, które mają na nie wpływ, to m.in.:

 • kategoria uprawnień – im jest  wyższa, tym większy jest koszt odpowiedniego szkolenia;
 • stosunek liczby godzin praktycznych do zajęć teoretycznych;
 • liczebność grupy;
 • wyposażenie maszynowe ośrodka szkoleniowego;
 • przygotowanie kadry dydaktycznej.

Ile kosztują uprawnienia na wózki widłowe? Przeważnie ceny uprawnień na wózki widłowe (kurs + egzamin) wahają się od około 600 do ponad 1000 zł. W cenę kompletnego kursu wlicza się również wydanie stosownego dokumentu ważnego na terenie całej Polski. Nie jest to wysoka kwota jak na możliwości, które dają Ci takie uprawnienia.

Przeczytaj również: Chcesz uzyskać uprawnienia na zwyżki? Postaw na kurs z GIZO!

Szukasz solidnych kursów przygotowawczych do zdobycia uprawnień na wózek widłowy? Sprawdź naszą ofertę lub skontaktuj się z nami, a zaproponujemy Ci termin i zakres szkolenia najlepiej odpowiadający Twoim potrzebom – nawet w siedzibie Twojej firmy!